EGZAMINIMI I PROBLEMEVE ( Pa pagesë )

Egazminimet e problemeve në dhëmbët tuaj realizohen nga 2 mjekët specialistë në kushte shumë strikte dhe të larta higjenike, me materiale një – përdorimshme për çdo pacientë.