ENDODONTIA

( mbushjet e thjeshta & me heqje nervi )

Pacientët shpesh shkojnë te mjeku kur kanë dhimbje. Por kontrollet e rregullta të dhëmbëve tuaj bëjnë të mundur që problemet e dhëmbëve tuaj të trajtohen në fazat fillestare. Kjo bën të mundur :

  • të përcaktohet diagnoza dhe të planifikohet trajtimi i problemeve të dhëmbëve tuaj.
  • të zbulojmë çdo detaj të problemeve të dhëmbëve.
  • të rritet niveli i suksesit të proçesit në mënyrë që rezultati të zgjasë sa më shumë.
  • të ulet në minimum rreziku i çarjes apo thyerjes të dhëmbëve.
  • të bëhet pastrimi dhe mbushja e kanalit të rrënjës së dhëmbit në mënyrë shumë të saktë.

Në BIODENT ne i kushtojmë shumë vëmëndje ENDODONTISE, jemi të kualifikuar, të aftë dhe me eksperiencën e duhur për të realizuar trajtime STANDARD dhe KOMPLEKSE për kanalet e dhëmbëve tuaj. Kjo bën që trajtimet dentare të realizohen me shkallë të lartë saktësie. Klinika BIODENT përdor produkte cilësore si A-KOMPOZITI që është mbushje e bardhë me thërmija nano ( material shumë rezistent që nuk ndryshon ngjyrë ). Pacientët tanë janë shumë të kënaqur dhe na falenderojnë për këtë shërbim shumë të suksesshëm në klinikën tonë.