GRAFI DENTARE DIGITALE 3D PANORAMEX

( të pjesshme dhe të plota )

Aparati i GRAFISË Dentare Digitale 3D është modernë dhe i teknologjisë shumë të lartë bashkëkohore, me ekspozim rrezatimi të papërfillshëm. Pamjet e dhëmbëve, nga kjo Grafi 3D, shoqërohen me pamje të sinuseve dhe të artikulacioneve.