PEDODONTIA

Dhembet e qumeshtit jane mjaft te rendesishem ne vijueshmerine e dhembeve te perhershem prandaj eshte e rendesishme qe tu kushtohet nje rendesie e vecante dhe mirmbajtjes se dhembeve te qumeshtit. Mjekimi i tyre sherben jo vetem per per nje ushqyerje te mire te femijeve, pamje dhe konfidencialitet, por dhe si ruajtes i vendit per dhembet e perhershem.

BIODENT kryen:

  • Mbushjen e dhembeve te femijeve
  • Fluorizimin dhe parandalimin ekariesit
  • Silantet
  • Aparate te levizshme per drejtimin e dhembeve
  • Aprate ortodontike fikse per drejtimin e dhembeve

Ne nuk punojme mekanikisht ne dhembet e femijes, por punojme dhe psikologjikisht duke i’u pershtatur moshes dhe duke i’a bere procesin e mbushjes jo te veshtire, pa dhimbje dhe ne fund duke i shperblyer me dhurata simbolike.(pasta dhembesh per femije ,lodra te ndryshme).